Rada RodzicĂłw

Rada Rodziców  w roku szkolnym 2019/2020

W dniu 30.09.2019 r. odbyło się walne zebranie Rady Rodziców. W związku z zakończeniem kadencji przez Panie: Annę Sydoryk – przewodniczącą i Iwon Gratkowską – skarbnika, R.R. dokonała zmian w składzie prezydium. Na funkcję przewodniczącego został wybrany Pan Bogdan Buziewicz, na funkcję skarbnika – Pani Ewa Potaczała, nowym członkiem prezydium RR został teĹź Pan Mieczysław Piątkowski. Wybranym Rodzicom gratulujemy i Ĺźyczymy owocnej współpracy. 

Składamy gorące podziękowania Paniom Annie Sydoryk i Iwonie Gratkowskiej za 3-letnią oddaną pracę na rzecz społeczności szkolnej LO.

Składka na rzez Rady Rodziców pozostaje na dotychczasowym poziomie 80 zł na rok szkolny

Podajemy tegoroczny skład Rady Rodziców i aktualne władze 

klasa

imię i nazwisko

funkcja

1a

Mieczysław Piątkowski

członek prezydium

1b

Małgorzata Gądela

 

1c

Ewa Potaczała

skarbnik

1d

Iwona Bihun

 

1ag

Barbara Suszek

 

1bg

Izabela Pytlowany

 

1cg

Bogdan Buziewicz

przewodniczący

2a

Lucyna Wrona

 

2b

Małgorzata Iwanik

 

2 c

Barbara Sadurska-BoĹźek

 

2 d

Marzena Dąbrowska

członek prezydium

3a

Marek Dworak

 

3b

Dawid Darosz

 

3b

Lidia Fundanicz

sekretarz

3c

Elżbieta Jełowicka-Piotrowicz

zastępca przewodniczącego

3d

Agata Górska

 

 

 


 

Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców za rok  2016

Sprawozdanie z działalnosci Rady Rodziców za rok 2015