Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2020/2021

Lp.

Rodzaj zajęć

Termin

Prowadzący

 1.  

Przygotowanie do egzaminu maturalnego z historii

 

Wtorek13.35-14.20

A. Lupa

 1.  

Kółko matematyczne dla klas III

 

Kółko matematyczne dla klas II

Przygotowanie uczniów do matury z matematyki

 

Piątek  13.40 - 14.20

 

Wtorek  13.35-14.20

Wtorek  8.00-8:45

A. Orlef

 1.  

Zajęcia wyrównawcze z matematyki  dla uczniów z  kl. II po gimnazjum

Poniedziałek 15.15 -16.00

B. Baran

 1.  

Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego  dla uczniów z Ukrainy (kl.1)

 

Środa 13.30-15.10

 

 

D. Mazur

 1.  

Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego  dla uczniów z Ukrainy (kl.1)

 

Środa 15.15-16.00

K. Karwaj

 1.  

Kółko teatralne

Środa 15.15-17.15

M. Kijowska

 1.  

Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego  dla uczniów z Ukrainy (kl.3)

Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego  dla uczniów klas II po szkole podstawowej

Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego  dla uczniów klas II po gimnazjum

 

Piątek 9.50-10.35

 

Wtorek 14.25-15.10

 

Wtorek 13.35-14.20

 

J. Kowalska

 1.  

Zajęcia wyrównawcze z matematyki  dla uczniów z  kl. III

 

Zajęcia wyrównawcze z matematyki  dla uczniów z  kl. II po szkole podstawowej

Zajęcia wyrównawcze z matematyki  dla uczniów z Ukrainy (kl. 1)

Zajęcia wyrównawcze z matematyki  dla uczniów z Ukrainy (kl. 3)

 

Wtorek 13.35-14.20 lub środa

13.35-14.20 (zamiennie co drugi tydzień)

Piątek 13.35-14.20

 

Poniedziałek 8:00-8:45

 

Czwartek 13;35-14.20

 

M. Kozdrowska

 

 1.  

Kółko artystyczne

Zajęcia z historii sztuki

Poniedziałek 15.00-16.00

Środa 15.00-17.00

M. Pęzioł

 1.  

Zajęcia sportowe- piłka siatkowa

 

Wtorek 14.30-16.00

 

H. Piorunik

 1.  

Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego  dla uczniów z Ukrainy (kl.3)

Koło teatralne

Poniedziałek 14.30-16.00

 

Środa 15.15-17.15

A. Strzała

 1.  

Kółko języka  niemieckiego

Wtorek 14.30-15.20

Środa 14.30-15.20

A. Roczniak

 1.  

Kółko informatyczne

środa 17.00-18.00

czwartek 17.00-18.00

B. Socha

 1.  

Zajęcia sportowe – koszykówka i piłka ręczna chłopców

 

czwartek 17.30- 18.30

 

A. Steciuk

 1.  

Zajęcia z zakresu edukacji regionalnej

Koło literackie

Piątek 14.20-15.50

Czwartek 14.20-15.50

K. Szewczyk

 1.  

Przygotowanie do konkursów matematycznych

Przygotowanie do matury z matematyki

Piątek 13.35-15.10

 

Wtorek 8.00 -8.45

J. Urban

 1.  

Kółko geograficzne

Przygotowanie go konkursów geograficznych

Wtorek 14.35-15.10

 

Czwartek 14.35-15.10

Piątek 14.35-15.10

K. Walasek