Dokumenty szkolne

Statut

Regulamin i zasady funkcjonowania Liceum Ogólnokształcącego im. J. Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych  w okresie zagroĹźenia epidemiologicznego Sars-cov-19 w trybie nauki zdalnej i hybrydowej.

Wykaz podręczników 2022/2023

Program wychowawczo - profilaktyczny

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Licealnych

Podanie o duplikat świadectwa

Wzór wniosku o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej

Zwolnienie z lekcji wf i wdĹź

Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych z udziałem ucznia

Informacja dyrektora Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych o sposobie i trybie realizacji zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania ZSL: w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Bezpłatny Kreator zdjęć do mLegitymacji