Nauczyciele

Dyrekcja szkoły

 

Arkadiusz Lupa

Dyrektor zespołu

Anna Orlef

wicedyrektor

Grono pedagogiczne

 

Baran Bernard

matematyka

ks Bram Jacek 

religia

GwóĹşdĹş Renata

język francuski

Jełowicka-Piotrowicz Elżbieta

plastyka

Karwaj Katarzyna

język angielski

Kijowska Małgorzata

język polski

Kowalska Joanna

język angielski

Kozdrowska Maria

matematyka, informatyka

Kucharzyk Anna

wychowanie do Ĺźycia w rodzinie

Lupa Arkadiusz

historia

Mazur Danuta

język polski, wiedza o kulturze

ks. Mucha Sebastian

religia

Orlef Anna

matematyka

Pęzioł Mariola

pedagog szkolny

Piorunik Halina

wychowanie fizyczne

Piotrowska Małgorzata

język angielski

Podstawek Dorota

wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

Połczyńska Anna

chemia

Pompa Kamila

matematyka

Rabiej-Dołżycka Monika

język angielski

Roczniak Agnieszka

język niemiecki

Socha Bartłomiej

informatyka

Steciuk Andrzej

wychowanie fizyczne

Steciuk Urszula

nauczyciel bibliotekarz, język rosyjski

Strzała Agnieszka

język polski, nauczyciel bibliotekarz

Szewczyk Kinga

język polski

Urban Jadwiga

matematyka

Wajda Jacek

język angielski

Wajda Monika

fizyka

Walasek Kamila

geografia

Walasek Rafał

geografia, informatyka

Wielgosz Wioletta

historia

Wilczak Janusz

historia

WoĹşniak Barbara

historia, wiedza o społeczeństwie

Wyderkowska Małgorzata

biologia, podstawy przedsiębiorczości

Pracownicy szkoły

 

Suszek Barbara

sekretariat

Sowińska Zuzanna

księgowość

Cipora Urszula

woĹşna

Duniewicz Władysława

woĹşna

Gryga Marek

woĹşny

Kocioła Robert

konserwator