Strona Główna

Rada Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

Napisał(a): Administrator (lo3) dnia 21-09-2022
Strona Główna >>

W dniu 20.09.2022 r. odbyło się walne zebranie Rady Rodziców, podczas którego dokonano wyborów uzupełniających do Prezydium Rady Rodziców. Pan Bogdan Buziewicz zakończył swoją kadencję na funkcji Przewodniczącego Rady Rodziców i nowym Przewodniczącym został wybrany Pan Michał Wnuk. Serdecznie gratulujemy i Ĺźyczymy owocnej działalności.

 Rada Rodziców zatwierdziła szkolny program wychowawczo-profilaktyczny po ewaluacji oraz zaopiniowała pozytywnie propozycje dni wolnych od zajęć lekcyjnych na bieżący rok szkolny. Ponadto Rada Rodziców przyjęła sprawozdanie za poprzedni rok działalności oraz utrzymała wysokość składki – 80 zł rocznie.

NiĹźej podajemy aktualny skład osobowy kierowniczego gremium Rodziców.

 

oddział

imię i nazwisko

funkcja

2 a

Michał Wnuk

przewodniczący

2a

Małgorzata Marek Taracińska

z-ca przewodniczącego

4c

Ewa Potaczała

skarbnik

2b

Aneta Wojtanowska

sekretarz

3b

Robert Sikora

członek

4a

Mieczysław Piątkowski

członek

 

Rada Rodziców zwraca się z prośbą do wszystkich wpłacających środki na rachunek bankowy aby w przelewie podać informację za jakiego ucznia jest wpłata oraz z jakiej klasy jest uczeń, gdyĹź występują trudności w przyporządkowaniu wpłaty do osoby.

Edytowano: 05-02-2023 o 12:00

Wstecz