Współpraca Polsko - Niemiecka

XIV Polsko- Niemiecko- Ukraińska Konferencja Pedagogiczna

Napisał(a): Administrator (lo3) dnia 21-11-2021
Współpraca Polsko - Niemiecka >>

z udziałem nauczycieli naszej szkoły

Planowana w marcu 2020 r. konferencja polsko- niemiecko- ukraińska została odwołana w ostatniej chwili z powodu narastającego zagroĹźenia Covid-19. Zamknięcie szkół od 16.03.2020 r. i wprowadzenie nauki zdalnej uniemoĹźliwiło przygotowanie wymian partnerskich oraz organizację kolejnej konferencji planowanej w Niemczech wiosną 2021 r.

Po dwuletniej przerwie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie we współpracy ze Spohns Haus- Ökologisches Schullandheim Gersheim w Kraju Saary oraz Polsko- Niemiecką Współpracą MłodzieĹźy w Warszawie zaprosiło osoby zaangaĹźowane w szkolne  wymiany młodzieĹźy na konferencję online, która odbyła się 15.11.2021r.

Nowe uwarunkowania i dobre praktyki. Szkoły partnerskie w czasie pandemii to temat przewodni spotkania, podczas którego przedstawiono aktualną sytuację w krajach partnerskich i zaprezentowano kierunki współpracy na przyszłość.

WaĹźne informacje, połączone z prezentacjami multimedialnymi, przekazali: Podkarpacki Kurator Oświaty Małgorzata Rauch, Kierownik Oddziału Wspomagania i Innowacji KO w Rzeszowie Marek Kondziołka oraz Dyrektor Spohns Haus w Gersheim Jerzy Węgrzynowski. Praktyczne propozycje moĹźliwej w obecnych warunkach współpracy i formy  dofinansowania przedstawił Piotr Kwiatkowski- przedstawiciel Referatu wspierania wymiany szkolnej PNWM w Warszawie.

Spotkanie online umoĹźliwiło dyskusję i wymianę doświadczeń oraz dało nadzieję na powrót do dobrze znanych i cenionych  bezpośrednich kontaktów i relacji.

Edytowano: 19-02-2023 o 13:54

Wstecz