II Bieszczadzkie spotkanie z matematyką

 

W sobotę 28 listopada odbyły się drugie zajęcia w ramach Bieszczadzkich Spotkań z Matematyką.

W pierwszej części zajęć, które prowadziła pani Jadwiga Urban, uczestnicy poznawali geometrie nieeuklidesowe - geometrię sferyczną i hiperboliczną oraz rozwiązywali zadania konstrukcyjne.

W drugiej części, prowadzonej przez panią Annę Orlef, uczniowie odkrywali tajemnice złotej liczby.

Kolejne zajęcia odbędą się w sobotę 19 grudnia podczas których będziemy poruszać się w świecie fraktali. Wraz z krajami z całego świata podejmimy próbę pobicia dotychczasowego rekordu w tworzeniu jednego z wielu fraktali

Już dziś zapraszamy.