VI Bieszczadzkie

W sobotę 23 kwiet nia odbyły się juĹź ostanie zajęcia  w ramach Bieszczadzkich Spotkań z Matematyką.

W pierwszej części zajęć uczniowie poznali róĹźne krzywe stoĹźkowe: elipsę, parabole, hiperbole. Mieli moĹźliwość samodzielnie skonstruować te krzywe, odkryć ich własności i ze zdziwieniem stwierdzić, Ĺźe spotykamy je niemal codziennie w róĹźnych dziedzinach Ĺźycia. Uczestnicy zajęć spróbowali równieĹź swoich sił przy rozwiązywaniu łamigłówek z zapałek.

W drugiej części zajęć uczniowie dowiedzieli się czym są tangramy oraz poznali sposób tworzenia najbardziej znanego tangramu. Próbowali swoich sił w ułoĹźeniu figur z tanów oraz mieli moĹźliwość stworzenia swoich własnych tangramów. Poznawali znanych matematyków, a następnie brali udział w konkursie na rozpoznawanie ich wizerunków. Uczestnicy zajęć poznali nowe liczby m.in. liczby bliĹşniacze, palindromy, liczby zaprzyjaĹşnione, liczby doskonałe a takĹźe liczby lustrzane.