Język niemiecki

Język niemiecki 

Przedmiotowy System Oceniania